/ Category / Audiovizuálny materiál – Audio – video

Audiovizuálny materiál – Audio – video

Rádio Regina RTVS bude každý deň od pondelka 14. 4. do piatku 18. 4. 2014 o 18:00 hod. vysielať čítanie…
V preklade: „Tu sa skončil život, tu aj môj dych, tu bude pochované telo, poteší sa aj moja duša. Môj svätý…