/ Category / Katechézy – Kázne

Katechézy – Kázne

       Súčasné spoločenské zmeny vyžadujú od každého, kto sa venuje katechetickej práci, aby reagoval na aktuálne otázky súvisiace…