Čítanie z Evanjelia na 9. nedeľu   Mt 14, 22 – 34 (zač. 59)   Hneď nato Ježiš rozkázal učeníkom…
  Sviatok Povýšenia čestného kríža je dôležitým sviatkom v pravoslávnom cirkevnom kalendári. Kresťania každý rok na celom svete 14./27. septembra uctievajú…
Čítanie z Evanjelia na 8. nedeľu   Mt 14, 14 – 22 (zač. 58)   Keď Ježiš vystúpil (z lode),…
Vasilikos (bazalka) je liečivá rastlina z čeľade hluchavkovité. Pomenovanie dostala podľa toho, že vyrástla a zavoňala na mieste, kde v štvrtom storočí svätá…
Čítanie z Evanjelia na 7. nedeľu Mt 9, 27 – 35 (zač. 33)   Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za…
Katka s Marekom sa tešia na začiatok školského roka. Marek mal cez prázdniny vzácnu návštevu, ktorú predstavil svojej kamarátke: – Katka,…
Čítanie z Evanjelia na 6. nedeľu   Mt 9, 1 – 8 (zač. 29) A keď nastúpil na loď, preplavil…
  Kniha Návrat je adresovaná všetkým, ktorí majú seriózny záujem o duchovný život. Autor knihy má bohaté skúsenosti duchovníka (spovedníka), ktoré…
Čítanie z Evanjelia na 5. nedeľu   Mt 8, 28 – 9, 1 (zač. 28)   Keď prišiel na druhý…
Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na…