Čítanie z Evanjelia na 3. nedeľu   Mt 6, 22 – 33 (zač. 18)   Lampou tela je oko. Ak…
Kniha Verím... „v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev“ vysvetľuje, čo je Cirkev a aké sú jej charakteristiky. Hlavným cieľom Cirkvi, ktorá…
Čítanie z Evanjelia na 2. nedeľu Mt 4, 18 – 23 (zač. 9)   Keď (Ježiš) kráčal popri Galilejskom mori,…
Ctihodný Nikodím Svätohorský je dnes veľmi vážený a obľúbený na Svätej Hore. Chcel priniesť duchovnú obnovu v Pravoslávnej cirkvi na základe svätootcovskej…
Mt 4, 25 – 5, 12 (zač. 10)   A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Desaťmestia, z…
  Dielo svätého Nikodíma Svätohorského je veľmi dôležité. Predstavil aktuálne a autentické veľké pravdy Cirkvi, zabudnuté v tme mnohoročnej poroby. Znovu priviedol…
Čítanie z Evanjelia na 1. nedeľu   Mt 10, 32 – 33 (zač. 38); 37 – 38 (zač. 39); 19,…
  12. júla 2014, v deň dvadsiateho výročia zosnutia starca Paisija Svätohorského, navštívilo jeho hrob v monastieri svätého Jána Teológa v Suroti…
  V úvode nádherného životopisu[1] nebohého starca Teoklita Dionýzskeho je jasne vidieť duch svätého Nikodíma Svätohorského. Svätý Nikodím, uvádza, „hovorí hlboko…
Jn 7, 37 – 52; 8, 12 (zač. 27)   V posledný, veľký deň sviatku Ježiš vstal a zvolal: „Ak…