Jeden tvoj spolupracovník ti neustále opakuje: „Neexistuje Boh“. A ty cítiš, akoby ťa bil bičom. Si znepokojený nad jeho…
  Čítanie z Evanjelia na syropustnú nedeľu Mt 6, 14 – 21 (zač. 17)   Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich…
Čítanie z Evanjelia na mäsopustnú nedeľu Mt 25, 31 – 46 (zač. 106)   Keď príde Syn človeka vo svojej sláve…
    Je veľmi ťažké definovať Cirkev. V dielach svätých Otcov neexistuje definícia slova „Cirkev“. Svätootcovské texty zdôrazňujú, že Cirkev je…
Čítanie z Evanjelia na nedeľu o márnotratnom synovi Lk 15, 11 – 32 (zač. 79) Ježiš povedal: „Istý človek mal dvoch…
  Svedectvo profesora M. S.: „Raz v nedeľu, keď som sa nachádzal v chráme, pocítil som na hrudi úzkosť. Nasledujúci deň som…
Čítanie z Evanjelia na nedeľu o mýtnikovi a farizejovi Lk 18, 10 – 14 (zač. 89)   Ježiš povedal toto podobenstvo:…
Kniha Detský paterik približuje príbehy otcov púšte z dávnych dôb, ktoré sú obohatené farebnými ilustráciami. Príbehy sú písané pútavou formou a čitateľ…
  Čítanie z Evanjelia na nedeľu o Zakchejovi Lk 19, 1 – 10 (zač. 94)   Potom vošiel do Jericha a…
Boh je oheň, ktorý zohrieva a rozpaľuje srdce. Keď cí­ti­me vo svojom srdci chlad, prizývajme Pána, aby nás prišiel zoh­riať.…