Nikto nevie, kedy bol postavený starý monastier v Le­katse. Ale keď kapitán Zervas postavil nový, mnísi odišli a usadili sa v novom.…
  Dňa 27. novembra 2013 konštantínopolský patriarchát zaradil medzi svätých starca Porfýria. Bohoslužba zaradenia starca Porfýria medzi svätých sa uskutočnila…
  Monografia Filozofia, teológia, jazyk poskytuje metodologický návod na skúmanie vzťahu filozofie, teológie a jazyka od Pytagora, Platóna, Sokrata a Aristotela cez…
  Čítanie z Evanjelia na 17. nedeľu Mt 15, 21 – 28 (zač. 62) Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do…
V preklade: „Tu sa skončil život, tu aj môj dych, tu bude pochované telo, poteší sa aj moja duša. Môj svätý…
Monografia Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy predstavuje strhujúci život a dielo jedného z najväčších mysliteľov 20. storočia, ktorý bol veľkou osobnosťou srbského…
  Čítanie z Evanjelia na 16. nedeľu Mt 25, 14 – 30 (zač. 105) Bude to tak, ako keď človek odchádzal…
Ôsmi najvyšší predstavitelia Pravoslávnej cirkvi na čele s konštantínopolským (ekumenickým) patriarchom Bartolomejom a srbským patriarchom Irinejom za prítomnosti mnohých biskupov, kňazov a diakonov…