/ Správy a informácie / Program konferencie o etických hodnotách

Program konferencie o etických hodnotách

Program konferencie o etických hodnotách

 

V dňoch 7. – 8. októbra 2019 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutoční medzinárodná vedecká konferencia venovaná hľadaniu paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom. Konferencia sa bude konať pod záštitou veľvyslanectva Helénskej (Gréckej) republiky v SR a dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Prednášať budú profesori z Grécka, Rakúska, Slovinska, Ruska, Poľska, Ukrajiny, Českej republiky a Slovenska.

 

Program konferencie o etických hodnotách

 

(Zdroj: https://www.ff.ukf.sk/images/icagenda/files/konferencia_plagat.pdf)

 

Download (PDF, Unknown)