/ O nás

O nás - Pravoslávne krestanstvo

My, mladí pravoslávni priatelia z rôznych krajín, kňazi a laici, zúčastňujúci sa na daroch Zmŕtvychvstalého Christa, ktoré sú nám dávané prostredníctvom svätých tajín Cirkvi, keď vidíme utrpenie a zármutok mnohých ľudí, premýšľali sme o tom, ako ukázať tento nevyčerpateľný prameň bohatstva všetkým, ktorí ho nepoznajú a chcú sa napiť Živej vody.

Patríme do Pravoslávnej cirkvi a máme spoločenstvo vo svätých tajinách so všetkými pravoslávnymi patriarchátmi, so všetkými miestnymi autokefálnymi Cirkvami a Svätou Horou Atos. Cez komunikáciu a dialóg si uvedomujeme naše nedostatky, ale aj svoju povinnosť voči blížnemu. Pre túto prácu máme požehnanie a pomoc biskupov i našich duchovných otcov.

Táto naša snaha je spontánnym spôsobom komunikácie, uskutočňovanej z lásky, aby Christa spoznali tí, ktorí po Ňom túžia. Nie je náboženskou propagandou, ktorá odporuje duchu evanjelia. Christos nechce prívržencov z donútenia a bez toho, aby vedeli, v koho veria, ale usiluje o naše spoločenstvo s Ním, aby nám daroval svoju blahodať (milosť) a spásu.

Vážime si slobodu a jedinečnosť každého národa, jeho národnosť, jazyk a tradíciu, preto odkaz Evanjelia je prinášaný prostredníctvom textov mnohojazykového pravoslávia samostatne v každom jazyku.

Predkladáme hlavne pravoslávnu vieru a život, bohoslužobné bohatstvo Cirkvi, svätootcovský výklad Svätého Písma, ale najmä skúsenosť poznania a spoločenstvo s naším Bohočlovekom Spasiteľom prostredníctvom života našich svätých.

Naši svätí sú živými obrazmi originálu Christa, pretože žili podľa Jeho evanjelia a stali sa Jeho napodobňovateľmi v láske a obetovaní za svet. V Pravoslávnej cirkvi sa dodnes nikdy neprestali objavovať svätí, ktorí s Božou blahodaťou pomáhajú ľuďom a konajú zázraky.

Takýmto spôsobom sa usilujeme prispievať k celosvetovému mieru a láske, bez ktorej svet nemôže žiť. Christos je Bohom lásky, svetlom, zjavenou pravdou, životom ľudí a jediným Spasiteľom.

„Okúste a dívajte sa, že Christos je Pán.“