/ Category / Liturgický život

Liturgický život

  Zhrešil som, Pane, zhrešil som dušou i telom, slovom i skutkom, mysľou i rozumom, aj všetkými zmyslami: zrakom, sluchom, čuchom, chuťou i hmatom;…
    Keď sa zjavuješ, Vládca všetkého, a keď čistejšie ukazuješ slávu svojej tváre, celý sa trasiem pri pohľade na…
  Ctihodný Jozef z kríža sňal tvoje najčistejšie telo, ovinul ho čistým plátnom, natrel voňavými masťami a uložil do nového…
  Christos sa rodí, oslavujte Ho! Christos zostupuje z nebies, privítajte Ho! Christos je už na zemi, zodvihnite sa! Spievaj Pánovi…
  Požehnaný si Christe Bože náš, ktorý si rybárom poslal Svätého Ducha, aby sa stali múdrymi, cez nich si ulovil…
    Christe môj, Ty najmilší a pokorný, vypočuj ma.   Christe môj, vysloboď ma od túžby, aby si ma vážili,…
      Christos vstal z mŕtvych, smrťou smrť zničil a súcim v hroboch život daroval.     Христос воскресе из мертвых, смертию…
  Pán a Vládca môjho života, nedaj mi ducha prázdnoty, skľúčenosti, panovačnosti a prázdnovravnosti. Daruj mi, svojmu služobníkovi, ducha čistoty,…
          Tropár hl. 3:   Ako nádoba svätého Ducha a voňavý kvet Raja si sa ukázal,…
  Verím v jedného Boha, Otca Vševládcu, Stvoriteľa neba i zeme, všetkého viditeľného a neviditeľného. I v jedného Pána Isusa Christa,…