/ Category / Správy a informácie

Správy a informácie

  Pravoslávna cirkevná obec v Topoľčanoch zorganizovala v dňoch 10. – 17. júna 2024 pútnický 8 dňový letecký zájazd na grécke ostrovy…
      Dňa 18. júla 2024 sa pri príležitosti 800. výročia založenia Benediktínského opátstva sv. Beňadika na Skalke uskutoční…
  V rámci uvažovania o legende ako žánri je vhodné spomenúť i knihu Paterik, ktorú možno charakterizovať ako zbierku s…
    Prezidentka Helénskej (Gréckej) republiky Katerina Sakellaropoulou sa v rámci svojej oficiálnej návštevy Slovenska dňa 13. marca 2024 na…
    Veriaci Pravoslávnej cirkevnej obce v Topoľčanoch sa rozhodli vybudovať pravoslávny chrám, ktorý by slúžil na vykonávanie bohoslužieb pre veriacich…
   Pravoslávna cirkevná obec v Topoľčanoch v dňoch 10. – 17. júna 2024 organizuje pútnický 8 dňový letecký zájazd do Grécka. Navštívime…
    Dňa 12. novembra 2023 sa pri príležitosti 10. výročia od vzniku Pravoslávnej cirkevnej obce v Topoľčanoch konal chrámový sviatok…
  Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany vás pozýva na chrámový sviatok svätého Arsénia Kappadockého. Program bohoslužieb: 11.  novembra 2023 o 18:00…
  Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS pozýva na duchovné stretnutie, ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 29.…
Diváci v Bratislave mali možnosť vidieť unikátny dokumentárny film o mníšškej republike Atos a o každodennom živote pravoslávnych mníchov. Film so…