Mnísi, nazývaní Svätohorci (Αγιορείτες), žijú na tomto mieste už viac ako tisíc rokov a celé stáročia sa usilujú o očisťovanie duše…
  Je december roku 1990. Loď Axion estin s pútnikmi na palube sa po dvojhodinovej plavbe pomaly blíži k prístavu Dafni na…
  Svätá Glykería sa narodila v Trajanupolise v 2. storočí po Christu, keď bol cisárom Antoninus Pius (138 – 161). Jej…
  Ctihodný Maxim Vyznávač sa narodil bohatým a urodzeným rodičom v Konštantínopoli v roku 580. Získal vynikajúce teologické, filologické a…
  Príbeh 1    Príbeh 2    Príbeh 3   Príbeh 4   Príbeh 5   Zdroj: Rádio RTVS
  V rámci uvažovania o legende ako žánri je vhodné spomenúť i knihu Paterik, ktorú možno charakterizovať ako zbierku s…
  „Dobrý kresťan nekoná dobro pre svoj úžitok, napríklad, aby dostal odmenu alebo veniec, alebo aby sa nedostal do pekla,…
    Prezidentka Helénskej (Gréckej) republiky Katerina Sakellaropoulou sa v rámci svojej oficiálnej návštevy Slovenska dňa 13. marca 2024 na…
  Starec Paisij Svätohorský mi vyrozprával udalosť, ktorá sa udiala v jeho detstve: – Keď som bol mladý a moja duša…
  Starec Paisij Svätohorský stále zdôrazňoval, že všetko, čo konáme, má hodnotu len vtedy, keď to konáme úprimne. Nabádal nás,…