Pravoslávna cirkevná obec v Topoľčanoch zorganizovala v dňoch 10. – 17. júna 2024 pútnický 8 dňový letecký zájazd na grécke ostrovy…
      Dňa 18. júla 2024 sa pri príležitosti 800. výročia založenia Benediktínského opátstva sv. Beňadika na Skalke uskutoční…
  Rozhovor Bc. Marty Mochnackej s profesorom ThDr. Jánom Zozuľakom, PhD. v roku 2009.     Zdroj: Bardejovská televízia TV Kanál Príbehy…
  Mnísi, nazývaní Svätohorci (Αγιορείτες), žijú na tomto mieste už viac ako tisíc rokov a celé stáročia sa usilujú o očisťovanie duše…
  Je december roku 1990. Loď Axion estin s pútnikmi na palube sa po dvojhodinovej plavbe pomaly blíži k prístavu Dafni na…
  Svätá Glykería sa narodila v Trajanupolise v 2. storočí po Christu, keď bol cisárom Antoninus Pius (138 – 161). Jej…
  Ctihodný Maxim Vyznávač sa narodil bohatým a urodzeným rodičom v Konštantínopoli v roku 580. Získal vynikajúce teologické, filologické a…
  Príbeh 1    Príbeh 2    Príbeh 3   Príbeh 4   Príbeh 5   Zdroj: Rádio RTVS
  V rámci uvažovania o legende ako žánri je vhodné spomenúť i knihu Paterik, ktorú možno charakterizovať ako zbierku s…
  „Dobrý kresťan nekoná dobro pre svoj úžitok, napríklad, aby dostal odmenu alebo veniec, alebo aby sa nedostal do pekla,…