/ Svätí a starci / Pravé pokánie

Pravé pokánie

Pravé pokánie

OTÁZKA

Čo má robiť ten, kto sa kajal, ale opäť upadol do toho istého hriechu?

ODPOVEĎ

To, že sa niekto kajal raz a opäť vykonal ten istý hriech, potvrdzuje, že nevyčistil úplne prvú príčinu tohto hriechu, z ktorého ako z koreňa nevyhnutne zase klíčia tie isté (hriechy). Lebo ako keď niekto chce odseknúť výhonky nejakej rastliny bez toho, aby ju vykorenil, koreň, ktorý ostáva, púšťa tie isté výhonky. Rovnako tak, keďže niektoré hriechy nemajú svoj počiatok v sebe, ale klíčia z iných, je veľmi dôležité, aby ten, kto sa od nich chce očistiť, vykorenil prvé príčiny týchto hriechov. Napríklad, hádka, alebo závisť nepochádzajú sami od seba, ale klíčia z koreňa slávychtivosti, pretože z túžby po sláve sa ľudia hádajú s tým, kto vyniká, alebo závidia tomu, kto ich prevyšuje. Nuž, keď niekto, koho raz ovládla závisť, alebo hádka, opäť upadne do toho istého, nech vie, že v hĺbke je chorý z prvej príčiny závisti, alebo hádky, teda slávychtivosti. A taký zaiste musí vyliečiť vášeň slávychtivosti, keď sa bude pohybovať opačným smerom prostredníctvom cvičenia sa v pokore (pretože cvičenie sa v pokore je venovanie sa jednoduchším veciam), aby tak dosiahol stav pokory a aby viac nevybočoval k výhonkom slávychtivosti, o ktorých sme sa zmienili. To isté platí pre každý podobný hriech.

Vasilij Veľký: STRUČNÉ PRAVIDLÁ

Pravé pokánie