/ Category / Katechézy – Kázne

Katechézy – Kázne

  Blíži sa sviatok Narodenia Isusa Christa. Prípravy sú v plnom prúde. Čakanie na starca Efréma deň za dňom predlžuje môj…
Život kresťana je nielen ustavičným zápasom, ale aj neustálou cestou podľa Božej vôle. Veriaci človek je každý deň volaný podriadiť…
  Starec Paisij Svätohorský nás neustále nabádal, aby sme mali dobré myšlienky. Hovoril, že sa nemáme usilovať len o dobré…
  Svätý Paisij Svätohorský hovorí: „Stále musíme dávať pozor a zamýšľať sa nad tým, či sa veci majú tak, ako…
  Diabol proti nám bojuje hlavne prostredníctvom hriešnych myšlienok a túžob. Je potrebné vysvetliť, že myšlienka sama osebe, aj keby…
  Zjavenie kríža sa uskutočnilo pred nespočetnými očitými svedkami, keď bol cisárom Konstancios, syn svätého Konštantína, a jeruzalemským arcibiskupom bol…
  Každý z nás nech si vstúpi do svedomia, nech preskúma svoj doterajší život a zamyslí sa nad tým, čo…
    Vyznať svoje hriechy nie je ťažké pre toho, kto bojuje so svojimi vášňami – nedostatkami a snaží sa premeniť…
    Svätý veľkomučeník Eustátios mal obdivuhodné videnie, vďaka ktorému sa z pohanstva obrátil na kresťanskú vieru. Hoci bol modloslužobníkom,…
  Isus Christos obdivuhodnými udalosťami a zjaveniami pri rôznych príležitostiach veľkolepým spôsobom odhalil, že znamenie kríža je Jeho symbolom a…