/ Katechézy - Kázne / Náklonnosť k hriechu

Náklonnosť k hriechu

Náklonnosť k hriechu

 

Diabol proti nám bojuje hlavne prostredníctvom hriešnych myšlienok a túžob. Je potrebné vysvetliť, že myšlienka sama osebe, aj keby bola akokoľvek vinná, nerobí nás hriešnymi pred Bohom. Človek je vinný od chvíle, keď prijme a osvojí si myšlienku, preto je veriaci človek vyzývaný vzdialiť sa od každej prichádzajúcej myšlienky. Má sa snažiť zachovať svoju myšlienku a dušu čistou pred Bohom.
Je tiež dôležité, aby sa veriaci vyhýbal každému pokušeniu, ktoré sa stáva podnetom vzbury a odporu tela. Hriešne knihy a predstavenia, svetské rozhovory a vzťahy vzďaľujú veriaceho človeka od jeho pravého života.
Kresťan má viesť zápas ešte aj preto, lebo v jeho vnútri je náklonnosť k hriechu. Tu je dôležité vysvetliť, že po pokání a návrate človeka k Bohu, hoci je človeku odpustené a je ospravedlnený pred Bohom, pokračuje aj náklonnosť k hriechu. Koľkokrát po pokání a spovedi nevidíme, ako naše vášne poburujú egoizmus, hnev, zlosť, zlé túžby a toľko ďalších vecí, ktoré sú v našom vnútri. Vyvstáva otázka: Prečo Boh spolu s naším previnením neodstráni aj náklonnosť, ktorá v nás existuje? Boh tak činí z mnohých dôvodov.
Po prvé, aby sme neupadli do hriechu Lucifera (nositeľa svetla). Lebo ak nám vezme aj náklonnosť k hriechu, ktorý je v nás, budeme si myslieť, že sme dokonalí a svätí sami osebe a tak sa ocitneme v nebezpečenstve, že budeme zatratení navždy. Aby k tomu nedošlo, Boh necháva túto náklonnosť, aby s nami bojovala v našom vnútri.
Po druhé, necháva v nás náklonnosť, aby nás naučil pokore. Stále, keď padáme a ustupujeme pokušeniu a hriechu, Boh nás privádza k pokore. Zisťujeme, akí sme slabí a ako potrebujeme Božiu blahodať. Boh v našom vnútri dovoľuje náklonnosť k hriechu, aby sme sa cvičili v cnosti pokory.
Po tretie, Boh necháva náklonnosť ešte z iného dôvodu: chce zahanbiť diabla. Diabol je nepriateľom človeka. Boh, hoci môže zničiť diabla jedným fúknutím, nerobí to, ale necháva ho, aby s nami bojoval, aby sme ho zničili my.
Keď obor zničí dieťa, neznamená to nič, ale keď dieťa zničí obra, je to obdivuhodné. Čo robí Boh? Namiesto toho, aby On zničil diabla, čo proti Nemu robí trpaslík? Koho necháva, aby ho zničil a zahanbil? Človeka, malé dieťa. Rozmýšľal si o tom niekedy, že ty, slabý človek, ale verný Bohu, máš vďaka Božej blahodati moc zničiť a zvíťaziť nad obrom diablom. Neveríš tomu? Pozri, čo hovorí Božie slovo: „Napísal som vám, mladí moji, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlým.“
Toto je zápas, ku ktorému je volaný veriaci a toto sú jeho nepriatelia, ktorí proti nemu bojujú. V tomto zápase neexistuje prímerie, ani kompromis. Je to zápas až do smrti. „Buď verný až do smrti a darujem ti veniec života.“

Prevzaté z knihy: P. Panagiotidis: Cesta s Bohom. Kallipetra – Rachis Veroias, Grécko 2001.

 

Náklonnosť k hriechu