/ Katechézy - Kázne / Cirkev je apoštolská

Cirkev je apoštolská

Cirkev je apoštolská

 

Cirkev sa nazýva apoštolská, pretože má svoj počiatok u nášho Pána Isusa Christa. Apoštol Pavol hovorí: „Preto, bratia svätí, účastníci nebeského povolania, pochopte Apoštola (Poslaného) a Veľkňaza nášho vyznania Isusa Christa.“[1]

Ešte sa nazýva apoštolská, pretože bola založená na apoštoloch. Apoštol Pavol píše: Vy kresťania „ste spoluobčania svätých a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Isus Christos“[2]. To znamená, že apoštoli sú pevné základy Cirkvi nie sami od seba, ale od Christa, ktorý je uholným kameňom stavby Cirkvi.

 

 

Prevzaté z knihy: ANAGNOSTÓPOULOS, S.: Verím… „v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev“. Prešov 2012.

Cirkev je apoštolská

[1] Žid 3, 1.

[2] Ef 2, 19 – 20.