/ Svätí a starci - Svedectvá / Starec Efrém apoštol národov

Starec Efrém apoštol národov

Starec Efrém apoštol národov

 

Veriaci v Kanade a Amerike od roku 1980 v osobe starca Efréma, igumena monastiera Filoteu na Svätej Hore Atos, našli druhého apoštola národov, ktorý neúnavne kultivoval smädné duše pravoslávnych kresťanov za hranicami Grécka a chodil od človeka k človeku, od rodiny k rodine, z chrámu do chrámu, zo štátu do štátu, pričom prekonával tisíce kilometrov, aby ich znovu evanjelizoval prostredníctvom spasiteľného Božieho slova, hlavne prostredníctvom svätej spovede, a bezpečne ich viedol k pokániu, bohoslužobnému životu, pôstu, celonočnému bdeniu, modlitbe v mene Isusa Christa: „Pane Isuse Christe, zmiluj sa nado mnou“, zdržanlivosti, nevinnosti, čistote života, pravoslávnemu zmýšľaniu a vo všeobecnosti k asketickému snaživému duchu našej Pravoslávnej cirkvi (nie k svetským hostinám a cirkevnospoločenským zhromaždeniam s tancami, ako mali v tom čase vo zvyku organizovať grécke cirkevné obce v zahraničí).

 

 

Otec Štefan Anagnostópoulos

Úryvok z pripravovanej knihy Môj starec Efrém

 

Starec Efrém apoštol národov