/ Svätí a starci - Svedectvá / Ostatky svätého Kozmasa Prvého  

Ostatky svätého Kozmasa Prvého  

Ostatky svätého Kozmasa Prvého   

 

Na začiatku štyridsaťdňového pôstu pred Christovým narodením v roku 1981 sa uskutočnila exhumácia ostatkov ctihodného mučeníka Kozmasa Prvého (prvého správcu Svätej Hory Atos), ktorého mučili latiníci. Mučenícky zomrel v 13. storočí. Jeho ostatky sa po mnohých storočiach našli v Protate.

Nasledujúci deň po exhumácii starec Paisij Svätohorský prišiel na Svätú Horu. Keď dorazil do Karyés, vošiel do chrámu a zbožne vzdal poctu svätým ostatkom. Pocítil nevysloviteľnú príjemnú vôňu. Hovoril, že dokonca aj hlina na hrobe bola preniknutá blahodaťou, pretože ju dostala od svätých ostatkov.

V Nedeľu pravoslávia nasledujúceho roku sa v Protate konalo celoatoské celonočné bdenie na počesť svätého, na ktorom bol prítomný aj starec. Počas celonočného bdenia, videl ako svetlo preniká zo strechy chrámu nad svätú lebku. Celý sa sústredene ponoril a tešil z tohto nebeského svetla, ktoré bolo neviditeľné pre ostatných.

Cirkev si pripomína pamiatku ctihodného mučeníka Kozmasa Prvého Vatopedského 18. novembra.

 

Prevzaté z knihy: Isaak, Jeromních: Život starca Paisija Svätohorského. Bratislava 2013

 Ostatky svätého Kozmasa Prvého