/ Svätí a starci - Svedectvá / Nebeské zjavenia Serafima Sarovského

Nebeské zjavenia Serafima Sarovského

Nebeské zjavenia Serafima Sarovského

 

Serafimova duša postupne vystupovala po rebríku cností a duchovného nazerania. Boh odpovedal na jeho plamennú a svätú horlivosť tak, že ho utešoval a posilňoval nebeskými zjaveniami v jeho duchovnom zápase. Ctihodný Serafim bol vďaka tomu schopný stále väčšej zdržanlivosti. Čistota jeho duše mu umožňovala neustále sa približovať k Bohu.

Niekedy počas bohoslužieb v chráme videl, že svätí anjeli ako žiariví mladíci, oblečení do bieleho, zlatom vyšívaného odevu, spolu slúžia a spolu spievajú s bratmi. Ich spev nebolo možné vyjadriť slovami alebo porovnať s akoukoľvek pozemskou melódiou. „Moje srdce je ako vosk, rozpúšťa sa mi v mojich útrobách,“ hovoril neskôr Serafim slovami žalmistu, aby vyjadril nevysloviteľnú radosť, ktorú cítil počas týchto nebeských zjavení. Od radosti si na nič nemohol spomenúť, len na to, že vošiel do chrámu a vyšiel z neho von.

 

Prevzaté z knihy: ZOZUĽAK, J.: Ctihodný Serafim Sarovský. Užgorod 2009.

Nebeské zjavenia Serafima Sarovského