/ Category / Pokora

Pokora

  Zhrešil som, Pane, zhrešil som dušou i telom, slovom i skutkom, mysľou i rozumom, aj všetkými zmyslami: zrakom, sluchom, čuchom, chuťou i hmatom;…
    Zabudli na teba a ani ti nezatelefonovali? Nevadí. Hlavne sa nesťažuj. Ukrivdili ti? Zabudni na to. Opovrhli tebou? Buď…
    Christe môj, Ty najmilší a pokorný, vypočuj ma.   Christe môj, vysloboď ma od túžby, aby si ma vážili,…