/ Svätí a starci - Reči / Praktické rady o pokore

Praktické rady o pokore

 
Praktické rady o pokore

 

 1. Zabudli na teba a ani ti nezatelefonovali? Nevadí. Hlavne sa nesťažuj.
 2. Ukrivdili ti? Zabudni na to.
 3. Opovrhli tebou? Buď rád.
 4. Obviňujú ťa? Neodporuj.
 5. Vysmievajú sa ti? Neodpovedaj.
 6. Nadávajú ti? Mlč a modli sa.
 7. Berú ti slovo a prerušujú ťa? Nebuď smutný.
 8. Osočujú ťa? Nehádaj sa.
 9. Tvoje deti, príbuzní a blízki ľudia na teba prenášajú zodpovednosť? Neprotestuj.
 10. Hnevajú sa na teba? Zostaň pokojný.
 11. Zjavne ťa okrádajú? Urob sa slepým.
 12. Sú k tebe ironickí? Buď veľkorysý.
 13. Nepočúvajú tvoje poučenia? Tvoje rady nepočúvajú hlavne tvoje deti? Padni na kolená a modli sa.
 14. Sú hádky medzi manželmi? Ty si vinný. Ty si vinná. Nie ja, ale ty.
 15. Previnil si sa? Požiadaj o odpustenie.
 16. Neprevinil si sa? Aj tak požiadaj o odpustenie.
 17. Si zdravý? Oslavuj Boha.
 18. Si chorý? Máš rakovinu, trápiš sa, trpíš, si nešťastný, bolí ťa niečo? Oslavuj Boha.
 19. Tvoj dom navštívila nespokojnosť, nezamestnanosť a chudoba? Posti sa, konaj celonočné bdenia a modli sa.
 20. Za všetkých a za všetko sa modli. Veľa modlitby. Veľa modlitby. Pôst a modlitba, pretože „tento druh trápenia a démonov sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom“.

 

„Bratia moji, všetci nasledujme tieto pokorné rady, v prvom rade ja sám, a buďte si istí, že budeme zachránení.“

 

 

Otec Štefan Anagnostópoulos

Zdroj: www.pemptousia.gr/2012/09/20-praktikes-simvoules-gia-tapinosi

Praktické rady o pokore