/ Audiovizuálny materiál - Audio - video / Radosť sja nam javľaje

Radosť sja nam javľaje

Radosť sja nam javľaje

 

Spieva: Pravoslávny zbor pri chráme svätých Cyrila a Metoda v Bardejove

 

Pieseň Radosť sja nam javľaje (mp3)

 

Dirigent: Svetlana Oroszová

 

Radosť sja nam javľaje