/ Svätí a starci - Reči / Cirkev je jedna

Cirkev je jedna

Cirkev je jedna

 

Cirkev je JEDNA, neexistujú mnohé. Jeden je Christos, jedna je Jeho Cirkev. Všetci veriaci, všetci kresťania sme jedno telo, jeden Chlieb, jedna Cirkev podľa slov apoštola Pavla: „Jeden chlieb, jedno telo sme my mnohí“ (1Kor 10, 17).

Jedna je Cirkev, pretože má jednu hlavu, Isusa Christa, jedného Ducha, Svätého, jednu nerozdeliteľnú vieru, jeden krst, jeden cieľ: spásu, posvätenie a zbožštenie jej údov. Jeden je Ženích, Christos, jedna je nevesta, Cirkev. Jeden je Pastier Cirkvi, Christos, jedno je Jeho stádo, Cirkev. Všetci kresťania všetkých storočí sú zjednotení s JEDNÝM telom, JEDNOU Cirkvou.

 

Prevzaté z knihy: ANAGNOSTÓPOULOS, S.: Verím… „v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev“. Prešov 2012.

 

Cirkev je jedna