/ Liturgický život / Modlitba Pána

Modlitba Pána

Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si v nebesiach,

posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje,

buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Chlieb náš k bytiu daj nám dnes

a odpusť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom.

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva,

Otca i Syna i Svätého Ducha,

teraz i vždy i na veky vekov. Amin.

Modlitba Pána