/ Čítanie z Evanjelia / Uzdravenie posadnutých v gadarskom kraji

Uzdravenie posadnutých v gadarskom kraji

Uzdravenie posadnutých v gadarskom kraji

Čítanie z Evanjelia na 5. nedeľu

 

Mt 8, 28 – 9, 1 (zač. 28)

 

Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, stretli ho dvaja démonmi posadnutí, ktorí vyšli z hrobiek. Tak zúrili, že sa nikto neodvážil prejsť po tej ceste. Skríkli a povedali mu: „Čo ťa do nás, Isus, Boží Syn? Prišiel si nás sem predčasne mučiť?“ Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. Démoni ho prosili: „Ak nás už vyháňaš, dovoľ nám vojsť do čriedy svíň.“ On im povedal: „Choďte!“ A oni vyšli a vošli do svíň. Nato sa celá črieda svíň začala rútiť dolu svahom do mora a zahynula vo vode. Pastieri ušli, a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj udalosť s posadnutými. Tu celé mesto vyšlo v ústrety Ježišovi, a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja. A keď nastúpil na loď, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta.

 

Uzdravenie posadnutých v gadarskom kraji