/ Svätí a starci - Svedectvá / Svätý Lukáš Voino-Jasenecký

Svätý Lukáš Voino-Jasenecký

Svätý Lukáš Voino-Jasenecký

(1877 – 1961)

 

Dňa 11. júna uplynulo šesťdesiat rokov od smrti svätého Lukáša Voino-Jaseneckého, simferopolského a krymského arcibiskupa, obetavého pastiera a lekára, profesora chirurgie, ktorý žil v Rusku počas obdobia prenasledovania Pravoslávnej cirkvi zo strany komunistov.

Arcibiskup Lukáš sa narodil v Kertsi na Kryme. Študoval na Lekárskej fakulte Kyjevskej univerzity a odovzdal sa službe trpiacemu človeku.

V roku 1920 sa stal profesorom na katedre topografickej anatómie a chirurgie na univerzite v Taškende. Publikoval veľmi významné vedecké štúdie a získal najvyššie štátne vyznamenanie.

V mladosti objavil skutočný zmysel života a v roku 1921 bol vysvätený za kňaza a neskôr sa stal biskupom. Slúžil trpiacemu Božiemu ľudu uzdravovaním, učením, utešovaním a duchovným vedením.

Arcibiskup Lukáš bol vynikajúcim vedcom a profesorom chirurgie v ťažkej dobe, keď sa ocitol pred dilemou, že si musel vybrať Christa s krížom alebo bez kríža. Vybral si prvé a zodvihol kríž vyznania viery.

– Zamiloval som si mučeníctvo, – napísal svojmu synovi, a vybral sa cestou Golgoty.

Stal sa mučeníkom a vyznávačom pravoslávnej viery, za ktorú bol prenasledovaný, ohováraný, väznený, mučený a posielaný do vyhnanstva. Spolu jedenásť rokov prežil vo väzeniach a vyhnanstvách pre Božie slovo a pre svedectvo Isusa Christa. Vyčerpávajúce výsluchy a premiestňovanie z miesta na miesto mu spôsobovali veľké utrpenie. So sebaobetovaním však neprestal slúžiť Božiemu ľudu ako pastier a lekár.

Arcibiskup Lukáš Voino-Jasenecký zomrel v Simferopoli 11. júna 1961. V roku 1996 bol kanonizovaný za svätého.

Jeho pamiatku si Pravoslávna cirkev pripomína 11. júna.

 

Ján Zozuľak

Svätý Lukáš Voino-Jasenecký