/ Category / Monastier

Monastier

  Príbeh 1    Príbeh 2    Príbeh 3   Príbeh 4   Príbeh 5   Zdroj: Rádio RTVS
    Čítanie z knihy Detský paterik, ktoré odvysielalo Rádio Regina.     Zdroj: Rádio RTVS   Božia starostlivosť
      Čítanie z knihy Detský paterik, ktoré odvysielalo Rádio Regina. Zdroj: Rádio RTVS Kniha lásky
    Čítanie z knihy Detský paterik, ktoré odvysielalo Rádio Regina.   Láska k nepriateľom Zdroj: Rádio RTVS  
    Čítanie z knihy Detský paterik, ktoré odvysielalo Rádio Regina. Zdroj: Rádio RTVS Čudný žobrák    
    Po nebeskom videní sa ctihodný Serafim Sarovský nestal samoľúbym pre svoje duchovné dary, ale ešte viac sa upevnil…
  Čítanie z knihy Detský paterik, ktoré odvysielalo Rádio Regina     Zdroj: Rádio RTVS Príbehy z paterika  
  Starec Paisij zdôrazňoval potrebu založenia monastierov, aby duchovne pomohli ľuďom skôr, ako sa jogínom a päťdesiatnikom podarí zviesť ich svojimi…
POZRI VIDEO  Mnohí ľudia v USA silno pociťujú potrebu žiť v Christovej blízkosti a hľadajú zdroje duchovného života. V Pravoslávnej cirkvi sa takéto zdroje…