/ Svätí a starci - Reči / Očisťme sa spoveďou a pokáním

Očisťme sa spoveďou a pokáním

Očisťme sa spoveďou a pokáním

 

Ak nevykonáš spoveď a pokánie, nie si hodný prijať ani sväté slovo. Ako prijmeš Telo a Krv Christovu, keď sa najprv neočistíš spoveďou a pokáním, primerane svojim pokleskom? Veľký apoštol Pavol preto vytrvalo protestuje a hovorí nasledujúce slová: Každý človek nech najprv skúma sám seba a pripraví sa, a potom nech je z čestného chleba a pije zo svätého kalicha. Lebo kto nehodne je a pije, a nerozoznáva Pánovo Telo a Krv, je a pije si odsúdenie, teda nechápe, že toto Telo, ktoré je úplne mimo hriechu, neprijme, aby sa usídlilo v človeku, ktorý je ovládnutý hriechom.

 

Gregor Palamas

Očisťme sa spoveďou a pokáním