/ Svätí a starci - Reči / O zrieknutí sa sveta

O zrieknutí sa sveta

O zrieknutí sa sveta

 

Božiu bázeň je možné získať len vtedy, keď sa človek zriekne všetkého svetského, sústredí svoje myšlienky a pocity, celý sa ponorí do duchovného videnia Boha a cítenia blaženosti, ktorú Pán prisľúbil svätým.

Kým zostaneš vo svete, nie je možné, aby si sa zriekol sveta a došiel do stavu duchovného videnia Boha, lebo keď sa vášne neutíšia, nie je možné dosiahnuť duševný pokoj. Vášne sa neutíšia, kým nás obklopujú príčiny, ktoré ich vyvolávajú. Musíš sa veľmi cvičiť v modlitbe mysle a duchovnej bdelosti, aby si došiel k dokonalej bezvášnivosti a duševnému pokoju.

Ako je možné celkom sa oddať duchovnému videniu Boha, študovaniu Jeho zákona a celou dušou sa s plamennou modlitbou vyzdvihnúť do Jeho blízkosti, keď sa nachádzaš v nepretržitom nepokoji mnohých vášní? Svet sa totiž nachádza v moci diabla.

Keď sa duša nevyslobodí od sveta, nemôže úprimne milovať Boha, pretože veci nevyhnutné k životu ju prikrývajú ako závoj, hovorí ctihodný Antioch.

 

Prevzaté z knihy: ZOZUĽAK, J.: Ctihodný Serafim Sarovský. Užgorod 2009

O zrieknutí sa sveta