/ Katechézy - Kázne / Nepriateľ kresťana

Nepriateľ kresťana

Nepriateľ kresťana

 

Hlavným nepriateľom kresťana je diabol, ktorý podnecuje telo i svet. On je hlavným protivníkom a nepriateľom človeka. Zneužíva naše vášne a slabosti, zneužíva životné neúspechy a snaží sa ohovárať Boha v našom vnútri.

Koľkokrát nám šepká: „Kde je tvoj Boh, prečo ťa opustil?“ Usiluje sa otriasť našou vierou, oddialiť nás od Boha. Raz nás chváli, že sme najlepšími ľuďmi, inokedy nás odsudzuje, že sme veľkými hriešnikmi a pôjdeme do pekla.

Nezabúdajme, že diabol je porazený nepriateľ. Christos nad ním zvíťazil, rozdrvil ho svojím ukrižovaním a zmŕtvychvstaním. Nemá už žiadnu moc nad veriacimi. Veriaci kresťan je volaný postaviť sa proti diablovi. Apoštol Jakub nás vyzýva: „Vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám.“

 

Prevzaté z knihy: P. Panagiotidis: Cesta s Bohom. Kallipetra – Rachis Veroias, Grécko 2001.

 

Nepriateľ kresťana