/ Katechézy - Kázne / Zjavenie Čestného kríža v Jeruzaleme

Zjavenie Čestného kríža v Jeruzaleme

Zjavenie Čestného kríža v Jeruzaleme

 

Zjavenie kríža sa uskutočnilo pred nespočetnými očitými svedkami, keď bol cisárom Konstancios, syn svätého Konštantína, a jeruzalemským arcibiskupom bol svätý Cyril. O tomto zázraku Cyril píše cisárovi v liste, v ktorom uvádza, že v ten deň (7. mája 346 v období Päťdesiatnice) okolo tretieho času (o 9. hodine ráno) sa na oblohe zjavil veľký a žiarivý čestný kríž rozprestierajúci sa od Golgoty až po Eleónsku horu. Nevideli ho jeden alebo dvaja, ale všetci obyvatelia Jeruzalema. Nezjavil sa len na chvíľu, ale na oblohe bol viditeľný celé hodiny. Jeho žiara bola silnejšia ako slnečné lúče, preto ho ľudia mohli jasne pozorovať cez poludnie. Keď obyvatelia mesta zbadali tento zázrak, rýchlo išli do chrámu Zmŕtvychvstania. Všetci sa ponáhľali, aby jednými ústami oslavovali Pána nášho Isusa Christa, pretože na základe tejto udalosti sa presvedčili, že kresťanská dogma sa neopiera o ľudskú múdrosť, ktorá presviedča slovami a logikou, ale o dôkazy, ktoré poskytujú duchovné dary a divotvornú silu. Dogmu nehlásajú len ľudia, ale z nebies o nej svedčí sám Boh.

Spomienku na nebeské zjavenie Čestného kríža v Jeruzaleme si Cirkev pripomína v deň jeho zjavenia 7./20. mája.

 

Prevzaté z knihy: Znamenie kríža: jeho sila, význam a zázraky. Oropos Attikis 2001.

 

Zjavenie Čestného kríža v Jeruzaleme