/ Svätí a starci - Reči / O spovedi

O spovedi

 

O spovedi

 

Vieš, čo hovorí apoštol Jakub? „Vyznávajte si navzájom hriechy.“ Vášne sa v tme zväčšujú a znásobujú. Naopak, len čo vyjdú na svetlo, vysychajú a ničia sa.

Nehovor: Nie som hriešny. Nezabúdaj na slová žalmu: „V hriechu som sa narodil a v hriechu ma počala moja matka.“

Nehovor: Spovedám sa priamo Bohu. Toto nie je pravá spoveď. Pravá spoveď sa uskutočňuje pred kňazom. Kto bol viac svätý ako apoštol Pavol? Ale Pavol, ešte ako Saul, vykonal jeden hriech predtým, než ho Boh povolal stať sa apoštolom. Tento hriech Pavol vyznával verejne. A nielen raz. Veľakrát! Nielen pred veriacimi, ale aj pred neveriacimi. Počúvajte, čo hovorí pokrsteným Galatským kresťanom: „Z nadmernej horlivosti som prenasledoval Božiu Cirkev.“ To isté povedal aj pred nepokrsteným kráľom Agripom. Keď apoštol Pavol konal takto, ty držíš rany svojej duše skryté? Držíš hadov vo svojej náručí, aby vyrástli, pretože sa niekto z teba vysmial? Čomu dávaš prednosť? Aby sa z teba vysmial niekto raz, alebo aby sa z teba vysmievali večne v budúcom živote? Modli sa za neho. Pre tvoje slzy sa možno bude kajať a bude vymazaný jeho hriech. Jestvuje niečo labilnejšie ako ľudské myšlienky? Koľkí ľudia sa nekajajú večer za to, čo konajú cez deň!

Keď niekto skúma svoju dušu, nepočúva to, čo hovorí náhodný človek, ale to, čo hovorí Božia Cirkev. Ó, kiežby si počúval rady duchovných otcov! Až potom by si videl, ako uľahčujú duši.

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak, J. Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy. Prešov 2003.

O spovedi