/ Podmienky a požiadavky

Podmienky a požiadavky - Pravoslávne krestanstvo

Webová stránka „Pravoslávne kresťanstvo“ je v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation).

Nové práva dotknutých osôb zavedené novým nariadením (právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť, právo na námietku) môžu používatelia uplatniť na e-mailovej adrese pravoslavne.krestanstvo@gmail.com

ZBER A POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto webová stránka „Pravoslávne kresťanstvo“ zhromažďuje osobné údaje

a) keď sa návštevník / užívateľ zaregistruje v jeho službách,

b) keď návštevník / užívateľ využíva jeho služby,

c) pri návšteve stránky.

Môžu sa zhromažďovať, ukladať a používať tieto typy osobných údajov:

a) informácie o počítači používateľa, ako aj o jeho návštevách a aktivitách na tejto webovej stránke (vrátane jeho adresy IP, geografického umiestnenia, typu a verzie prehliadača, operačného systému, referenčného zdroja, dĺžky trvania návštevy, prečítané stránky a navigačné chodby na webe). Na prezeranie štatistík používania webových stránok používame Google Analytics. Google Analytics sa prispôsobil novým pravidlám ochrany osobných údajov (GDPR). Na zasielanie aktualizácií webového prehliadača pre všetky nové príspevky na stránke používame službu OneSignal SDK. Služba OneSignal sa prispôsobila novému nariadeniu o ochrane údajov (GDPR),

(b) informácie poskytované webovou stránkou na účely prihlásenia sa na odber informácií a newsletterov webovej stránky prostredníctvom e-mailu (vrátane jeho mena a e-mailovej adresy),

c) informácie, ktoré poskytuje webovej stránke pomocou kontaktných formulárov (vrátane mena, e-mailovej adresy, predmetu správy a správy),

(d) akékoľvek ďalšie osobné informácie, ktoré sa rozhodol zverejniť na webovej stránke.

Osobné údaje poskytované prostredníctvom webovej stránky sa použijú na účely uvedené v týchto zásadách.

Webová stránka môže používať osobné údaje používateľa na:

a) správne používanie webovej stránky,

(b) prispôsobiť webovú stránku pre používateľa,

(c) umožniť používateľovi využívať služby poskytované prostredníctvom webovej stránky,

(d) posielať newslettery používateľovi prostredníctvom e-mailu, ak si to zvolil (môže kedykoľvek informovať webovú stránku o tom, že si už neželá byť prijímateľom noviniek),

(e) webová stránka spravuje otázky a sťažnosti používateľov stránky alebo odkazov na nich,

(f) udržiavať webovú stránku a súvisiace aplikácie bezpečné a eliminovať podvodné.

ZACHOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje zhromaždené webovou stránkou sa môžu uchovávať až päť (5) rokov od ich vytvorenia alebo spracovania používateľom.

COOKIES

Webová stránka môže používať súbory cookies na identifikáciu návštevníka / používateľa v určitých službách a na určitých stránkach. Táto webová stránka používa súbory cookies.

Cookie je súbor, ktorý obsahuje identifikačný kód (postupnosť čísel a písmen), ktorý sa posiela zo servera do prehľadávača, kde je uložený. Zakaždým, keď navigátor požiada o stránku zo servera, zašle sa mu späť heslo.

Súbory cookies môžu byť trvalé alebo môžu súvisieť len s jedným pripojením. Trvalé súbory cookies ukladá prehliadač a zostávajú aktívne buď do dátumu vypršania platnosti, alebo kým ich používateľ nevymaže. Platnosť tých, ktoré sa týkajú jednej relácie, vyprší na konci spojenia, akonáhle je prehliadač deaktivovaný (zatvorený).

Súbory cookies neukladajú informácie, ktoré môžu používateľa zosobniť, ale osobné informácie, ktoré sú uložené na webovej stránke a týkajú sa používateľov / návštevníkov, môžu byť prepojené s informáciami, ktoré sú uložené, a ktoré je možné získať z cookies.

Na webovej stránke sa používajú iba „trvalé“ súbory cookies, iba súbory cookies súvisiace s pripojením / reláciou alebo „trvalé“ súbory cookies a súbory cookies použité v spojení / relácii.

Názvy súborov cookies použitých na webovej stránke a dôvody ich použitia sú uvedené nižšie:

=> používaný (názov súboru cookie) na webovej stránke (na identifikáciu počítača, keď používateľ navštívi webovú stránku alebo prepojené aplikácie / na sledovanie navigácie používateľov na webovej stránke alebo v prepojených aplikáciách / na umožnenie použitia „nákupného košíka“ na webovej stránke alebo prepojených aplikáciách / na zlepšenie použiteľnosti webovej stránky alebo prepojených aplikácií / na analýzu používania webovej stránky alebo prepojených aplikácií / na správu webovej stránky alebo prepojených aplikácií / na zabránenie podvodom a na vylepšenie bezpečnosti webovej stránky a prepojených aplikácií / na prispôsobenie webovej stránky alebo prepojených aplikácií / zamerať konkrétne reklamné správy na konkrétnych používateľov, ktorých by mohli zaujímať.

Prehliadače väčšiny používateľov im umožňujú odmietnuť používanie súborov cookies, napríklad:

(a) V prehliadači Internet Explorer (verzia 11) môžu pozastaviť používanie súborov cookies pomocou nastavení obchádzania súborov cookies výberom položiek „Nástroje“, „Možnosti internetu“, „Ochrana osobných údajov“ a potom „Rozšírené“.

(b) Vo Firefoxe (verzia 39) môžu pozastaviť používanie všetkých súborov cookies výberom položiek „Nástroje“, „Možnosti“, „Ochrana osobných údajov“, následným výberom možnosti „Použiť osobné nastavenia pre históriu“ z ponuky a nakoniec zrušením začiarknutia „Prijatie cookies z webových stránok“.

(c) V prehliadači Chrome (verzia 44) môžu pozastaviť používanie súborov cookies tak, že prejdú do ponuky „Skontrolovať a prispôsobiť“ a vyberú možnosti „Nastavenia“, „Zobrazenie rozšírených nastavení“ a „Nastavenia obsahu“ a výber možnosti „Blokovať webovým serverom zadávať údaje“ pod nadpisom „Súbory cookies“.

(d) V prehliadači Safari (verzia 5.1.7) môžu pozastaviť používanie súborov cookies výberom položiek „Vybrať Safari“, „Predvoľby“, potom „Ochrana osobných údajov“ a následne vykonať ktorúkoľvek z nasledujúcich akcií. Trvalé pozastavenie súborov cookies: Safari neumožňuje žiadnym webovým serverom, tretím stranám ani inzerentom ukladať súbory cookies a ďalšie údaje na vašom počítači Mac. Niektoré webové stránky preto nemusia fungovať správne.

Používanie súborov cookies iba z existujúcich webových stránok: Safari prijíma súbory cookies a informácie o webových stránkach iba z webových stránok, na ktoré je používateľ aktuálne prihlásený. Niektoré stránky majú často vložený obsah z iných zdrojov. Safari neumožňuje tretím stranám ukladať alebo pristupovať k súborom cookies alebo iným informáciám.

Povolené použitie na všetkých navštívených webových stránkach: Safari prijíma súbory cookies a informácie o webových stránkach iba z webových stránok, ktoré používateľ navštívi. Safari používa vaše existujúce súbory cookies na zistenie, či používateľ navštívil webovú stránku v minulosti. Výber tohto nastavenia zabráni ukladaniu súborov cookies a iného obsahu na počítačoch Mac z webových stránok, ktorých vložený obsah je na webových stránkach, ktoré používateľ navštívi.

Pozastavenie používania všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na používanie mnohých webových stránok.

Ak je používanie súborov cookies pozastavené, používateľ nebude môcť využívať všetky funkcie webových stránok alebo pripojených aplikácií.

Užívateľ môže zmazať cookies, ktoré sú už uložené v jeho počítači. Napríklad:

(a) V prehliadači Internet Explorer (verzia 11) môže manuálne vymazať súbory cookies. Postup nájde na https://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

(b) V prehliadači Firefox (verzia 39) musí súbory cookies vymazať výberom položiek „Nástroje“, „Možnosti“ a „Ochrana osobných údajov“ a potom vybrať možnosť „Použiť osobné nastavenia pre históriu“ výberom možnosti „Zobraziť súbory cookies“ a následne „Odstrániť všetky cookies“.

c) V prehliadači Chrome (verzia 44) môže vymazať všetky súbory cookies tak, že vstúpi do ponuky „Ovládanie a prispôsobenie“ a vyberie položky „Nastavenia“, „Zobraziť rozšírené nastavenia“ a „Vymazať podrobnosti navigácie“. Potom vyberie „Súbory cookies a podrobnosti o ďalších webových stránkach a prepojených údajoch“ a „Vymazať podrobnosti navigácie“.

(d) V prehliadači Safari (verzia 5.1.7) môže vymazať všetky súbory cookies tak, že vstúpi do okna predvolieb Safari a vyberie možnosť „Ochrana osobných údajov“. Používateľ môže nastaviť možnosti prijímania súborov cookies vedľa položky „Zakázať súbory cookies“. Vyberie možnosť „Skupiny a inzerenti“ – „Vždy“ alebo „Nikdy“. Ak sú uložené podrobnosti o webových stránkach alebo súboroch cookies, vyberie „Podrobnosti“. Ak chce vymazať údaje zo všetkých webových stránok, jednoducho vyberie možnosť „Odstrániť všetko“. Kliknutím na tlačidlo „Dokončiť“ sa vráti do výberového okna.