/ Category / Starec Paisij Svätohorský

Starec Paisij Svätohorský

    V Kappadockej Fárase, mieste, kde sa narodilo veľa svätých, dňa 25. júla 1924, v predvečer svätej Anny sa narodil…
    Predkovia starca Paisija Svätohorského sa vyznačovali zvláštnou zbožnosťou. Jeho stará matka Chatzi-Christína mala súkromnú kaplnku archanjela Michala, ďaleko…
    Človek bol stvorený podľa Božieho obrazu a je povolaný uskutočňovať Božiu podobu. Okrem rozumu, ktorý ho odlišuje od…
Fárasa alebo „Varasió“, vlasť starca Paisija, bola pred výmenou obyvateľstva usporiadaná stredisková dedina pohraničnej gréckej spoločnosti (Romiosýni) Kappadokie. Šesť dedín…
Starec Paisij rozprával: „Od jedenástich rokov som čítal životy svätých, postil sa a konal celonočné bdenia. Môj starší brat mi bral…
V preklade: „Tu sa skončil život, tu aj môj dych, tu bude pochované telo, poteší sa aj moja duša. Môj svätý…