/ Audiovizuálny materiál - Audio - video / Tabuľa na hrobe starca Paisija

Tabuľa na hrobe starca Paisija

Tabuľa na hrobe starca PaisijaV preklade:

Tu sa skončil život,

tu aj môj dych,

tu bude pochované telo,

poteší sa aj moja duša.

Môj svätý tu býva,

to je moja česť.

Verím, že On sa zľutuje

nad mojou úbohou dušou.

Bude sa modliť k Spasiteľovi,

aby som mal Bohorodičku so sebou.

Mních Paisij Svätohorský

Tabuľa na hrobe starca Paisija