/ Audiovizuálny materiál - Audio - video / Pieseň k svätým Cyrilovi a Metodovi

Pieseň k svätým Cyrilovi a Metodovi

Pieseň k svätým Cyrilovi a Metodovi

 

Spieva: Pravoslávny zbor pri chráme svätých Cyrila a Metoda v Bardejove

Pieseň k svätým Cyrilovi a Metodovi (mp3)

Dirigent: Svetlana Oroszová

Pieseň k svätým Cyrilovi a Metodovi