/ Svätí a starci - Svedectvá / Arsénios Kappadocký pomohol neplodnej žene

Arsénios Kappadocký pomohol neplodnej žene

 

Arsénios Kappadocký pomohol neplodnej žene

 

Anéstis Karaúsoglos zo Satí spomína, že istý kňaz mal neplodnú ženu a priniesol Arséniovi Kappadockému jej šaty, aby sa nad nimi pomodlil a aby mohla mať deti.

Keď sa nad nimi otec Arsénios pomodlil, povedal kňazovi:

– Tvoja manželka porodí dcéru a dáš jej meno Eva.

Tak sa aj stalo.

 

Prevzaté z knihy: Mních Paisij Svätohorský: Život starca Arsénia Kappadockého. Bratislava 2015.

 

 Arsénios Kappadocký pomohol neplodnej žene