/ Category / Svätí a starci – Reči

Svätí a starci – Reči

  „Dobrý kresťan nekoná dobro pre svoj úžitok, napríklad, aby dostal odmenu alebo veniec, alebo aby sa nedostal do pekla,…
  Starec Paisij Svätohorský mi vyrozprával udalosť, ktorá sa udiala v jeho detstve: – Keď som bol mladý a moja duša…
  Starec Paisij Svätohorský stále zdôrazňoval, že všetko, čo konáme, má hodnotu len vtedy, keď to konáme úprimne. Nabádal nás,…
  Tí, ktorí sa skutočne rozhodli slúžiť Pánovi, musia pamätať na Boha a venovať sa ustavičnej modlitbe mysle prizývaním Jeho Mena:…
  Keď chceš prijať a vo svojom srdci pocítiť Christovo svetlo, musíš sa odlúčiť podľa možnosti čím viac od viditeľných…
    Vieš, čo hovorí apoštol Jakub? „Vyznávajte si navzájom hriechy.“ Vášne sa v tme zväčšujú a znásobujú. Naopak, len čo vyjdú…
  Píšeš mi, že sa chceš dozvedieť, aká nevyhnutná je spoveď. Uvádzaš, že predtým si sa spovedal často, ale teraz…
  Okrem telesnej námahy sa ctihodný Serafím venoval modlitbe mysle a srdca, študoval rôzne knihy, predovšetkým Sväté Písmo, diela svätých Otcov…
  Božiu bázeň je možné získať len vtedy, keď sa človek zriekne všetkého svetského, sústredí svoje myšlienky a pocity, celý…
  Ak nevykonáš spoveď a pokánie, nie si hodný prijať ani sväté slovo. Ako prijmeš Telo a Krv Christovu, keď…