/ Svätí a starci - Reči / O Christovom svetle

O Christovom svetle

O Christovom svetle

 

Keď chceš prijať a vo svojom srdci pocítiť Christovo svetlo, musíš sa odlúčiť podľa možnosti čím viac od viditeľných vecí. Najprv očisti svoju dušu pokáním, dobrými skutkami a úprimnou vierou v Ukrižovaného, zatvor telesné oči, ponor svoju myseľ do srdca a nepretržite prizývaj meno Pána nášho Isusa Christa. V tej chvíli nájdeš útechu podľa miery horlivosti a vrúcnosti k Milovanému, ktorého prizývaš. Táto útecha ťa povzbudí vyhľadávať vyššie osvietenie.

Keď človek vo svojom vnútri vidí večné svetlo, jeho myseľ sa očisťuje od každej pozemskej a márnej predstavivosti. Celý ponorený do videnia nestvoreného svetla zabúda na všetky zmyslovo vnímateľné veci a nechce vidieť ani samého seba. Radšej by sa schoval do stredu zeme, než by stratil skutočné dobro – Boha.

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak J. Ctihodný Serafim Sarovský. Užgorod 2009.

 

O Christovom svetle