/ Svätí a starci - Reči / Dôvera Bohu

Dôvera Bohu

Dôvera Bohu

 

Bohu dôveruj viac ako matke a všetko Mu vyznaj. Nezradí ťa. Všetky Jeho prikázania hneď prijmi ako dobré. Neoklame ťa. Nakoľko dôveruješ Bohu, natoľko buď opatrný voči nepriateľovi, voči telu, svetu a démonovi. Krásne to vyjadril veľký svätec, Efrém Sýrsky, keď povedal:

– V prijímaní Božích prikázaní buď jednoduchý a v odrážaní protivníkových intríg buď chytrý (holub a zmija).

 

Z pripravovaného prekladu knihy Nikolaja Velimiroviča Ochridský prológ.

Zo srbského jazyka preložil Peter Soroka

Dôvera Bohu