/ Katechézy - Kázne / Čo je nipsis

Čo je nipsis

 

Čo je nipsis

Čo je nipsis ako cesta života, po ktorej kráčame k vytúženému cieľu, kvôli ktorému sme prišli na tento svet? Čo znamená niptický spôsob života, teda niptický život?

Keď hovoríme o niptickom živote, reč je o čistom srdci, lebo len ten, kto bude mať čisté srdce, bude blažený a bude vidieť Boha, o čom nás ubezpečuje aj sám Spasiteľ Isus Christos (Mt 5, 8). Ako môžeme dosiahnuť tento niptický život a čisté srdce? Tak, že zanecháme všet­ky svetské radosti, teda hriešne radosti. Spomeňme si na podo­benstvo o poklade a o perle, v ktorom sa hovorí o človeku – kupcovi, ktorý keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju (Mt 13, 44 – 46). Človek, ktorý sa riadi niptickým životom, je vedený po správnej ceste života. Niptický život nás vedie k videniu Boha a Jeho svätej slávy, teda k bdelosti mysle, srdca i vôle. Vedie nás k tomu, aby sme dávali pozor, kam pozerajú naše oči, čo hovorí náš jazyk, čo robíme atď. Niptický spôsob života nás vychováva a vedie k dosiahnutiu spoločenstva s Bohom.

 

Prevzaté z časopisu Nipsis, roč. 1, č. 2, autor Š. Šak

Čo je nipsis