/ Katechézy - Kázne / Plody hriechu

Plody hriechu

 

Plody hriechu

 

Počas Veľkého štyridsaťdňového pôstu je dôležité zamyslieť sa nad svojím duchovným stavom, aby sme pochopili, čo je hriech, ktorý spôsobuje vzdialenie sa človeka od Boha. V podobenstve o márnotratnom synovi čítame:

 

„Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje pole pásť svine. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával.“

 

(Lk 15, 14 – 16)

 

Plody hriechu sú zvlášť trpké. Obraz, ktorý Christos podáva v podobenstve o márnotratnom synovi, je veľmi živý. Vzdialenie sa od Boha znamená smrť. Človek bol stvorený Bohom s určitými normami, podobne ako hociktorý stroj je zostrojený s konkrétnymi normami, aby správne fungoval. Ak kupujúci poruší tieto normy, stroj sa pokazí. Aj človek je stvorený, aby žil s Bohom a so svojimi bratmi. Toto sú jeho normy. Každý hriech ho odcudzuje a odlučuje od Boha i od bratov. Výsledkom toho je, že sa sám trápi.

Mylne sa domnievame, že svojimi hriechmi „urážame Boha“, že spôsobujeme, aby „sa hneval“ a že nás „potrestá“, ale Boh je apatický. „Nehnevá sa“, nie je ovplyvňovaný našimi hriechmi. My sme ovplyvňovaní, my trápime sami seba. Odchádzame zo života a kráčame k smrti.

Tak sa hriech javí ako záhuba seba samého. Je nebezpečnou chorobou duše, ktorú spôsobuje nie „Boží hnev“, ale náš slobodný výber. Je chorobou, ktorá vedie k smrti, preto aj otec v podobenstve nazýva svojho syna „mŕtvym“. Je nepochybné, že následky, plody hriechu sú trpké. „Zármutok a úzkosť čakajú každého človeka, ktorý slúži zlu“ (Rim 2, 9). Avšak tento zármutok, táto trpká chuť, strašné následky hriechu sú vo väčšine prípadov prospešné, pretože spôsobujú, aby sme si uvedomili, v akom stave sa nachádzame, presne tak, ako sa to stalo s márnotratným synom.

 

Prevzaté z knihy: Nektarios Antonopoulos: Návrat. Prešov 2001.

Plody hriechu