/ Čítanie z Evanjelia / Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí

Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí

Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí

Čítanie z Evanjelia na 8. nedeľu
 

Mt 14, 14 – 22 (zač. 58)

 

Keď Ježiš vystúpil (z lode), videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravil ich chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.“ Ježiš im však povedal: „Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť.“ Oni mu odpovedali: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“ On povedal: „Prineste mi ich sem.“ Zástupom rozkázal posadať si na trávu, vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, a ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. Tých, ktorí jedli, bolo asi päťtisíc mužov, okrem žien a detí. Hneď nato Ježiš rozkázal učeníkom nastúpiť na loď a ísť pred ním na druhý breh, kým nerozpustí zástupy.

Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí