/ Svätí a starci - Životopisy / Svätý Dimitrios

Svätý Dimitrios

 Svätý Dimitrios

 

Svätý Dimitrios pochádzal z významnej rodiny, ktorá žila v Tessalonikách počas panovania cisárov Diokleciána a Maximiána. Bol jedným z najlepších dôstojníkov rímskej armády, ale pre svoju silnú vieru v Christa a mnohé cnosti sa stal žiarivým vodcom kresťanov. Ukázal sa ako veľký vzor hlavne pre mladých, ktorých svojou odvahou a radami povzbudzoval v ťažkých časoch prenasledovania.

V roku 303 sa začalo strašné prenasledovanie kresťanov, ale Dimitrios nebojácne pokračoval vo svojej misionárskej aktivite, preto ho chytili a uväznili v strašnom väzení. Pre lásku k Christovi však všetko trpezlivo znášal.

Raz ho vo väzení navštívil jeho milovaný učeník Nestor a prezradil mu niečo veľmi dôležité. Na štadióne v Tessalonikách pri príležitosti návštevy spolucisára Maximiána sa odohrávali veľké zápasy, počas ktorých predstavovali akéhosi vysokého a silného atléta menom Lyeos. Ten rúhavými slovami urážal kresťanov ako kedysi Goliáš Židov.

Nestor od Dimitria požiadal požehnanie, aby sa mohol pasovať s Lyeom. Dimitrios po vrúcnej modlitbe k Bohu dal požehnanie tomuto odvážnemu kresťanovi a zopakovalo sa to isté, čo v zápase obra Goliáša s malým Dávidom. Nestor malý telom s Božou mocou zvíťazil nad slávnym obrom Lyeom! Pravý Boh, Boh Dimitria urobil zázrak a kresťan zvíťazil nad modloslužobníkom.

Po tomto obdivuhodnom víťazstve zástupy modloslužobníkov sa ešte viac rozhnevali. Cisár prikázal Nestora na mieste popraviť. Rýchlo sa však rozšírilo, že Dimitrios povzbudzoval Nestora a že on bol príčinou tohto víťazstva, preto bolo rozhodnuté, že aj jeho okamžite popravia. Zúriví vojaci zabili Dimitria svojimi ostrými kopijami a tak semeno viery zasiate apoštolom Pavlom bolo v roku 305 poliate nevinnou krvou zbožného mučeníka.

Cirkev veľmi skoro zaradila Dimitria medzi svojich svätých a nazvala ho veľkomučeníkom pre strašné mučenia, ktoré si vytrpel za Christa. Nazvala ho aj myrotočivým, pretože podľa tradície z jeho hrobu vytekalo voňavé myro a uzdravili sa mnohí ľudia, ktorí sa s vierou modlili pred ostatkami svätého Dimitria. Chýr o uzdravovaní sa rýchlo rozšíril. V roku 412 – 413 miestodržiteľ Illyrika menom Leontios trpel na nevyliečiteľnú chorobu a keď prišiel do Tessaloník k ostatkom svätého Dimitria, uzdravil sa. Z vďačnosti dal nad jeho hrobom postaviť prekrásny kresťanský chrám, ktorý v Tessalonikách stojí dodnes.

Svätý veľkomučeník Dimitrios je ochrancom mesta Tessaloniki v Grécku a mnohokrát ochránil toto mesto pred útokmi nepriateľov. Cirkev si pripomína jeho pamiatku 26. októbra/8. novembra.

 

 

Ján Zozuľak

Svätý Dimitrios