/ Správy a informácie / Pozvánka na chrámový sviatok do Topoľčian

Pozvánka na chrámový sviatok do Topoľčian

 

Pozvánka na chrámový sviatok do Topoľčian

 

Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany vás pozýva na chrámový sviatok svätého Arsénia Kappadockého, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. novembra 2015.

Svätá liturgia sa bude konať pri ostatkoch svätého Arsénia Kappadockého o 10:00 hodine v kaplnke svätého Arsénia Kappadockého a svätého Paisija Svätohorského. Zavŕšením svätej liturgie bude svätá Eucharistia.

Pri ostatkoch svätého Arsénia Kappadockého sa uzdravili mnohí ľudia, ktorí mali silnú vieru. Prostredníctvom Božej blahodati sa pri jeho svätých ostatkoch aj v súčasnosti uzdravujú mnohí ľudia, ktorí trpia telesnými alebo duševnými chorobami.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke pravoslávnej cirkevnej obce Topoľčany www.pravoslavie-topolcany.php5.sk.

 

Pravoslávna cirkevná obec v Topoľčanoch

 Pozvánka na chrámový sviatok do Topoľčian