/ Správy a informácie / Program konferencie o byzantskej filozofii a kultúre

Program konferencie o byzantskej filozofii a kultúre

Program konferencie o byzantskej filozofii a kultúre

 

V dňoch 18. – 19. októbra 2016 sa v priestoroch siene Konštantína Filozofa UKF v Nitre uskutoční medzinárodná vedecká konferencia venovaná vplyvom byzantského myslenia na formovanie modernej Európy. Konferencia sa bude konať pod záštitou veľvyslanectva Helénskej (Gréckej) republiky. Prednášať budú profesori z Grécka, Chorvátska, Poľska, Českej republiky a Slovenska.

 

(Zdroj: http://www.katedrafilozofieffukf.com)

Program konferencie o byzantskej filozofii a kultúre

[gview file=”https://www.pravoslavnekrestanstvo.sk/wp-content/uploads/2016/10/Program-konferencie-o-byzantskej-filozofii-a-kultϊre-1.pdf”]