/ Správy a informácie / Metropolita Nektários

Metropolita Nektários

Metropolita Nektários

 

Metropolita Nektários je autorom približne tridsiatich kníh, z ktorých mnohé sú preložené do rôznych jazykov. Známym sa stal predovšetkým vďaka štyrom monumentálnym publikáciám o živote a pôsobení svätého Lukáša, simferopolského a krymského arcibiskupa, profesora chirurgie, ktorý sa celkom odovzdal službe trpiacemu človeku a pre svoju vieru v Isusa Christa jedenásť rokov prežil vo väzeniach a vyhnanstvách.

S metropolitom Nektáriom som sa zoznámil ešte počas môjho doktorandského štúdia na Kappodistriasovej univerzite v Aténach. V tom období bol igumenom (predstaveným) monastiera Sagmata v tébskej eparchii, kde sa intenzívne venoval práci s mládežou a organizoval pre ňu výlety do rôznych krajín. Raz ma v gréckom rozhlase počul rozprávať o Slovensku a po relácii ma vyhľadal s prosbou, aby som mu pomohol zorganizovať výlet po vtedajšom Československu pre mládežníkov z tébskej eparchie. Výlet sa podaril nad očakávanie a nasledujúci rok sa zopakoval. Slovensko osobne navštívil trikrát a veľmi si ho obľúbil.

V roku 1993 vydal knihu Návrat, ktorú napísal pre svoje duchovné deti v Grécku, a počas jednej z mojich častých návštev monastiera Sagmata mi ju daroval s prosbou, aby som ju preložil do slovenského jazyka. So svojimi skúsenosťami duchovného otca sa rozhodol podeliť aj s ľuďmi na Slovensku, ktorí si kladú rovnaké otázky na tie isté duchovné témy.

Prvé vydanie jednej z najpopulárnejších gréckych kníh v slovenskom preklade sa okamžite vypredalo a nasledovalo druhé vydanie, ktoré zaznamenalo rovnaký úspech. Následne bola kniha preložená a vydaná aj v českom jazyku. Po dvadsiatich rokoch prinášame na slovenský knižný trh nové prepracované vydanie tejto obsahovo veľmi hodnotnej knihy, ktorá prostredníctvom prekladov oslovila množstvo ľudí v anglicky a rusky hovoriacom prostredí. Kniha poskytuje návod na zamyslenie sa nad sebou i nad svojím životom, a snaží sa odpovedať na otázku, čo je pokánie.

V roku 2013 sa archim. Nektários Antonópoulos stal argolidským metropolitom so sídlom v gréckom meste Nafplio, kde dodnes pokračuje vo svojej pastierskej činnosti. Počas pútnického zájazdu po južnom Grécku v roku 2019 vo svojej eparchii veľmi srdečne prijal ľudí z rôznych kútov Slovenska a zaviedol ich do chrámu svätého Lukáša Voino-Jaseneckého, ktorý bol postavený vďaka jeho iniciatíve. V priestoroch pod chrámom založil múzeum a venoval ho tomuto výnimočnému lekárovi a arcibiskupovi, ktorý svojimi činmi aj napriek prenasledovaniu, väzneniu a týraniu zo strany komunistov zostal verný Bohu a pravoslávnej viere. Svätý Lukáš zomrel 11. júna 1961 v Simferopole a v roku 1996 bol kanonizovaný za svätého.

Metropolita Nektários nás osobne sprevádzal po múzeu, v ktorom sa nachádza veľa vzácnych exponátov spojených so životom a prácou svätého Lukáša. Pútavé rozprávanie potvrdilo, že tento výnimočný metropolita je skutočným otcom a pastierom, ktorý má silnú vieru a svojim duchovným deťom preukazuje veľkú lásku. To je dôvod, prečo si ho jeho duchovné deti nesmierne vážia.

 

Ján Zozuľak

Metropolita Nektários

 

Prevzaté z knihy: Metropolita Nektários. Návrat. Bratislava 2021.