/ Katechézy - Kázne / Sviatok Bohozjavenia

Sviatok Bohozjavenia

Sviatok Bohozjavenia

 

Pred niekoľkými dňami sa narodil Christos, ktorý sa rodí z Otca pred každou zmyslovo vnímateľnou a rozumom poznateľnou podstatou. Dnes Ho Ján krstí, aby očistil nečistého človeka, aby nechal zostúpiť Svätého Ducha z nebies a vyzdvihol človeka do nebies, aby človek, ktorý padol, vstal a bol zahanbený diabol, ktorý ho zhodil, aby sám uskutočnil spásu človeka. Lebo vrah – diabol zákerne pripravil náš pád, ale vďaka starostlivosti Stvoriteľa sme zachránení. Zlomyseľný a nevraživý diabol, ktorý proti ľudskému rodu otvoril cestu hriechu, našiel vhodný nástroj a zámienku – hada a vošiel do jeho podoby. V plazovi sa usídlil ten, ktorý dával prednosť pozemským a podzemným miestam. Christos, ktorý napravuje jeho zlobu, prijíma dokonalého človeka, zachraňuje ho a pre všetkých sa stáva vzorom a príkladom, aby posvätil začiatok každého skutku a odovzdal svojím služobníkom bezpečnú horlivosť spasiteľného dedičstva.

 

Gregor Nysský

Sviatok Bohozjavenia