/ Svätí a starci - Svedectvá / Spoveď

Spoveď

Spoveď

 

Spoveď je dobrovoľné ústne odhalenie zlých skutkov, slov a myšlienok, uskutočnené s dojatím, rozhodne, priamo, bez hanby, odvážne pred zákonným duchovníkom.

 

Svätý Nikodím Svätohorský: Exomologitárion

Spoveď