/ Svätí a starci - Reči / Hriešnik a kajúcnik

Hriešnik a kajúcnik

Hriešnik a kajúcnik

 

Je dôležité rozlišovať medzi hriešnikom a kajúcnikom. Keď si sa rozhodol odsúdiť hriešnika, dávaj pozor, aby si neodsúdil aj kajúcnika. V podobenstve o márnotratnom synovi sa hovorí o tom, aký milý Bohu je kajúcnik. Aj tebe nech bude milý ten, kto sa stal milým Bohu.

Raz istý mních upadol do hriechu, preto ho vyhnali z monastiera. Odišiel k svätému Antonovi, kajal sa, vyspovedal sa a istý čas pri ňom zostal. Potom ho Anton poslal späť do monastiera, ale neprijali ho. Neskôr ho znovu poslal do monastiera s týmto odkazom pre otcov: „Jedna loď prežila stroskotanie a stratila tovar. S veľkými ťažkosťami doplávala do prístavu a vy chcete zničiť aj to, čo sa zachránilo pred stroskotaním?“ Keď to otcovia počuli, s radosťou prijali kajúcnika späť do monastiera.

 

Nikolaj Velimirovič

Hriešnik a kajúcnik