/ Category / Hriech

Hriech

Život kresťana je nielen ustavičným zápasom, ale aj neustálou cestou podľa Božej vôle. Veriaci človek je každý deň volaný podriadiť…
    Raz sa istý človek opýtal otca Justína: – Otče, čo urobíš, keď sa dozvieš, že bola vyhlásená vojna?…
    Ľudia konajú zlo a vysmievajú sa z každého dobrého skutku, pretože nepoznajú pravdu, ani ju nehľadajú, ani po…
  Kto sa rozhodne žiť duchovným životom, musí najprv získať Božiu bázeň, ktorá je počiatkom múdrosti. V jeho mysli nech sú…
  Svätá liturgia v chráme ctihodného Serafima Sarovského v Bardejove, ktorú 6. februára 2011 slúžili mitr. prot. Mgr. Ján Lakata a prof. ThDr.…
  Počiatkom pokánia a našej duševnej kultivovanosti je to, čo dobrovoľne konali prichádzajúci k Jánovi Krstiteľovi, aby sa dali pokrstiť; teda…
    Ak chceme zvíťaziť nad telom, musíme ho umŕtviť. Apoštol Pavol hovorí: „Tak aj vy súďte o sebe, že…
  Aby pokánie bolo ozajstné, musí byť skutočné. Svätý Kozmas Etolos hovorí: „Môžu ti odpustiť všetci duchovníci, patriarchovia, biskupi a…
  Od smrti Adama a Evy prešlo veľa rokov. Ľudí na zemi pribúdalo a začala sa šíriť ľudská zloba. Ľudia…
  Hriech je strašná vec a bezprávie je ťažká choroba duše, pretože oslabuje jej silu a stáva sa príčinou jej mučenia vo…